Havnemiljø og etik


  • El kabler og vandslanger må ikke danne "fuglereder" eller "snubletråde" på bådebroerne.

  • Opladning af batterier bør ikke ske ved at lade motoren gå i tomgang.

  • "Festlige" sammenkomster bør foregå under hensyn til nabobådenes besætninger. Dette gælder også, når der lyttes til radio og musikanlæg.

  • Fendere og fortøjninger bør jævnligt tilses, så fortøjningen er sikker og korrekt under alle forhold.

  • Fiskeaffald eller andet affald må ikke kastes i havnen.

  • Cykling og rulleskøjteløb må ikke foregå på bådebroerne.

  • Marinaen opfylder miljøkrav på renovations og miljøområdet. Det betyder bl.a. at skibsrenovation skal sorteres. Til dette formål er i miljøstationen opsat div. beholdere til forskelligt affald.

  • Badning og fiskeri er forbudt i Køge Marina.

 

Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 samt lørdag + søndag telefontid kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalings-sæsonen.


HAVNENS DAG

Havnens Dag udskydes 

til 2022