Trailerpas

Bom adgang til slæbestedet år 2017

Du kan købe adgangskort til slæbestedet i automat ved Havnekontoret døgnet rundt. 

1) Dagskort til slæbestedet

Hvis du ønsker at købe adgang til slæbestedet, så koster det kr. 100,- samt depositum på kr. 50,-. Dette giver adgang til to bomløft.
Kortet er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdato (fremgår af kvitteringen). Kortet er et ihændehaverkort, og kan overdrages/udlånes til andre.

Sælg ALTID kortet retur efter beløbet er brugt. Undlad at genoplade kortet, da det udløber.
Der tilbage betales IKKE for ubrugte bomløft.

Tilbage betaling af depositum
Hvis kortet sælges retur i automaten inden 8 dage, vil det kun være det aktuelle forbrug, der vil blive hævet fra dit kreditkort. Depositumet kan også indløses på Havnekontoret i åbningstiden.  

2) 50% rabatkort til slæbestedet

Hvis du ønsker at benytte slæbestedet oftere, eller ønsker at dele kortet med andre, vil du med fordel kunne købe Rabatkort / Flerturskort. Dette koster kr. 700,- samt et depositum på kr. 50,-.
Dette giver adgang til 28 bomløft (14 gange op og ned).

Kortet er et ihændehaverkort, og kan overdrages/udlånes til andre.
Der tilbage betales IKKE for ubrugte bomløft.

Aflæsning af Saldo på Flerturskort kan kun ske under ”Opladning el/slæbested” eller på Havnekontoret.

Tilbage betaling af depositum
Depositummet kan kun indløses på Havnekontoret i åbningstiden.

3) Bådejere med fast plads i Køge Marina, der benytter slæbestedet for isætning/optagning af deres både

Der kan ”tankes” penge på dit almindelige adgangskort/havnekort, og der trækkes kr. 50,- pr. bomløft på slæbestedet ved køb af dagskort.

Rabatkort / Flerturskort
Der kan også købes et rabatkort til kr. 700,- samt et depositum på kr. 50,- hvilket giver en pris på kr. 25,- pr. bomløft. DER SKAL KØBES ET EKSTRAKORT, da det almindelige adgangskort/havnekort ikke kan modtage rabatpakken. Kortet er et ihændehaverkort, og kan overdrages/udlånes til andre.

Sælg ALTID kortet retur på Havnekontoret når beløbet er brugt.
Der tilbage betales IKKE for ubrugte bomløft. 

Tilbagebetaling af depositum
Depositummet kan kun indløses på Havnekontoret i åbningstiden.

Hvis der skulle være spørgsmål kan Havnekontoret kontaktes i åbningstiden på tlf. 56 66 16 89 eller på vagttelefon på tlf. 20 42 16 89.


 Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 oktober + november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk

Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når du er væk fra Køge Marina i en kortere eller længere periode

KLIK HER 


 Aktiviteter


OPHALING

Sæsonen starter
 1. oktober og slutter
d. 25. november

Det betyder at der er krankørsel: tirsdag, torsdag, fredag og lørdag i den periode.