Brugerråd 2021

 


Formand Carsten Ewertsen 

Tlf. 51 41 84 99 - mobil 21 31 65 08 

e-mail:ce@koegesejlklub.dk

Repræsentant for Køge Sejlklub  


Næstformand Kim Vaabengaard

Tlf: 51 21 78 28 

E-mail: kim@kmskoege.dk

Repræsentant for Køge Motor- og Sejlklub 


Lene Jørgensen

Tlf: 26 60 93 34 

E-mail: sisse818@gmail.com

Repræsentant for Fiskeklubben Pearl Harbor


Per Hansen

Tlf. 40 59 03 09 

E-mail: garagen12@hotmail.com

Repræsentant for Køge Vandskiklub 


Lotte Gilså

Tlf.: 20 34 26 86

E-mail: lotte@gilsaa.dk

Repræsentant for Køge Søspejd 


Rene Jespersen

Tlf.: 21 26 20 20

E-mail: eoaps@live.dk

Repræsentant for Køge Marina Havjagt & Fiskeklub 


Køge Dykkerklub

Der er i øjeblikket ingen repræsentant fra Køge Dykkerklub.  


Henrik Pedersen

Tlf.: 40 22 60 98

E-mail: hep@mail.dk 

Repræsentant for Dansk Søredningsselskab (DSRS)


Kenneth Højlund Jensen

Tlf. 56 66 16 89 - mobil 20 42 16 89 

E-mail: marina@koege.dk

Havnemester, sekretær for Brugerrådet 


Bent Steen Andersen

Dansk Folkeparti Tlf. 31 33 92 31   

E-mail: bent.andersen@koege.dk

Repræsentant for Køge Byråd På valg 1. januar 2021Læs vedtægter for Brugerrådet, klik her  

Læs referater fra Brugerrådsmøder, klik her 


Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 samt lørdag + søndag telefontid kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalings-sæsonen.


HAVNENS DAG

Havnens Dag udskydes 

til 2022 


Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når din båd er væk fra sin plads i vandet i en kortere eller længere periode

KLIK HER