Opsigelse af fast plads

Opsigelse af bådpladsen/lejekontralten skal se skriftligt to gange om året med en måneds varsel til den 31. december eller den 30. juni.
Havnekort skal samtidig afleveres på Havnekontoret - evt. i en kuvert i postkassen mærket Bro og Plads.

Ønskes pladsen opsagt midt i lejeperioden, kan dette kun lade sig gøre, hvis arbejdsgange tillader det og hvis Køge Marina kan leje pladsen ud.
Derefter vil den del af raten, som er blevet betalt for meget, blive tilbage betalt på nem-konto. Dette aftales med Havnekontoret.

Der er muligt at bruge et ansøgningsskema til opsigelse af en bådplads.
Find ansøgnings (og opsigelses-) skemaet - klik her 

Eksempel

Hvis du for eksempel ønsker at opsige din faste bådplads pr. den 31. december, skal du senest den 30. november meddele dette til Havnekontoret skriftligt.
Hvis du meddeler opsigelsen fx den 15. december er opsigelsen først gældende den 30. juni året efter.Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 samt lørdag + søndag telefontid kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk