OpstillingspladserSkal din båd på land med mast i et mobilt bådstativ?

De fleste både skal bakke ind i ophalerbedingen for at komme på land med mast.

Hvor skal både stå?

Der er særlige rækker til både med mast og til både i mobile bådstativer.
Oplys Havnekontoret og kranføreren hvor du ønsker båden skal stå på land for vinteren - på Nordopstillingspladsen eller på Sydopstillingspladsen, så ser vi på det.

Nordopstillingspladsen

Nordvest pladsen er for både over og under 10 meter med og uden mast.
Nordøst pladsen er til trailerbåde (husk trailere skal være mærket med tydeligt bro og pladsnr.) samt både over og under 10 meter.

Sydopstillingspladsen

Sydplads nord for lunden (række 1-5) er forbeholdt både over 10 meter. Der er rækker med- og uden mast.
Sydplads syd for lunden (række 6-13) er forbeholdt både under 10 meter. Der er rækker med- og uden mast.

Hvordan ønsker du båden skal stå på land?

Følgende gælder KUN for både, der står i egne stativer.
Sejler du med stævnen ind i ophalerbedingen, kommer stævnen til at stå ud mod krankørevejen.
Bakker du ind med båden i ophalerbedingen, kommer båden til at stå med agter ud mod krankørevejen.

Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Samt sommer
 juni - juli og august:
 lørdag + søndag kl. 10:00-12:00 
 samt lørdag + søndag telefontid kl. 8:00-12:00

 Ophalings/søsætningssæson: 
 Telefontid lørdage kl. 8:15-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 29 65 12 28

 Send en mail

 marina@koege.dk