Opstillingspladser

Skal din båd på land med mast i et mobilt bådstativ?
De fleste både skal bakke ind i ophalerbedingen for at komme på land med mast.

Hvor skal både stå?

Der er særlige rækker til både med mast og både i mobile bådstativer.
Oplys Havnekontoret og kranføreren hvor du ønsker båden skal stå på land for vinteren - på Nordopstillingspladsen eller på Sydopstillingspladsen.

Nordopstillingspladsen:
Nordvest på pladsen er forbeholdt både både over og under 10 meter
Nordøst på pladsen er til trailerbåde samt både over og under 10 meter

Sydopstillingspladsen:
Syd før lunden er (række 1-5) forebeholdt både over 10 meter
Syd efter lunden (række 6-13) er forebeholdt både under 10 meter

Hvordan ønsker du båden skal stå på land?
Følgende gælder for både, der står i egne stativer.
Sejler du med stævnen ind i ophalerbedingen, kommer stævnen til at stå ud mod krankørevejen.
Bakker du ind med båden i ophalerbedingen, kommer båden til at stå med agter ud mod krankørevejen.

 Åbningstider kontor

 Hele året
 Mandag-fredag  kl. 7:30 - 13:00
 
 Samt:
 Juni - oktober:
 lørdag + søndag kl. 9:00-11:00 

 oktober + november: 
 lørdage kl. 7:30-8:30

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89
 Vagt telefon 20 42 16 89

 Send en mail

 marina@koege.dk