Sikkerhed ved vandet
Inden du stikker til søs - eller bare vil en tur i Havnebadet, opfordres du til at læse lidt om sikkerhed til søs,  og respekt for vand.

Læs mere i følgende link:

Sikker sejlads: http://www.stenaline.dk/sikker-sejlads

Respekt for vand: https://www.respektforvand.dk/paa-havet/SejlSikkert 
(her findes der også malebog til børn med baderåd)

Søfartsstyrelsen - fritidssejlads: http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Sider/default.aspx

Rigtig god tur i og på havet.

Pas på hinanden og HUSK redningsvesten til søs.