<![CDATA[Intersite.dk - Køge Marina News]]> http://www.koegemarina.dk/wwwpublic/club/news/cmsnewsrss.aspx?clubid=7208&newsstate=1&language=en&limit=8&descriptionlength=300&paragraphid=19767&local=1&newspageid=15159 Intersite.dk en 10 <![CDATA[Intersite]]> http://Intersite.dk/Portals/OfficeTray/Images/Loginbox_logo.png http://Intersite.dk <![CDATA[Oplev Køge]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8353782&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8353782&cmsid=589&pageid=16157 Thu, 02 Jul 2020 11:20:52 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8353782 <![CDATA[Skiltevender]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8353781&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8353781&cmsid=589&pageid=16157 Thu, 02 Jul 2020 11:10:34 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8353781 <![CDATA[Der er IKKE Skt. Hans bål på Køge Marina i 2020]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8351696&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8351696&cmsid=589&pageid=16157 Tue, 23 Jun 2020 09:01:21 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8351696 <![CDATA[Aktiviteter - Blå Flag]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8351695&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8351695&cmsid=589&pageid=16157 Thu, 11 Jun 2020 09:05:48 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8351695 <![CDATA[Havnekontoret åbner op igen den 25. maj kl. 08:00]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8347148&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8347148&cmsid=589&pageid=16157 Fri, 22 May 2020 13:48:25 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8347148 <![CDATA[Blå flag til Køge Marina i 2020]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8344979&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8344979&cmsid=589&pageid=16157 Fri, 15 May 2020 11:07:19 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8344979 <![CDATA[OPDATERING genåbning af toiletter og bad på Køge Marina]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8337915&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8337915&cmsid=589&pageid=16157 Fri, 24 Apr 2020 11:38:25 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8337915 <![CDATA[Åbning af toiletterne på Køge Marina]]> /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8336002&cmsid=589&pageid=16157 /cms/default.aspx?clubid=7208&m=8336002&cmsid=589&pageid=16157 Fri, 17 Apr 2020 14:14:38 GMT /clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8336002