Søsætning / ophaling

På Køge Marina er det muligt at få sin båd på land med mast, hvis du har lejet et mobilt bådstativ med ekstra ben her.
Læs mere om leje at bådstativer - Klik her 

Ved ophaling/søsætning af store både, der kræver mere tid ud over 30 min. eller ved ekstra brug af Tereks, forbeholder havneadminitrationen sig ret til at kræve ekstra betaling.

Søsætning & Ophaling 
Alle bådejere har selv ansvaret for, at stropperne placeres korrekt, når båden løftes af kranen. Sæt derfor et fast krog-mærke på båden, så det er tydeligt hvor stropperne skal placeres. Det sikrer at fx log-hjul, Z-drev og skrueaksler ikke skades. På Havnekontoret kan du gratis få udleveret 2 krog-mærker.
Oplys ved tidsbestilling af krantid, hvis stropperne skal bindes, så stropperne ikke skrider ved ophaling. 

Efter ophaling skal din plads i vandet frigøres for fortøjninger og indhaler-liner mv., så intet ligger i vandet, hvis isen kommer for vinteren. Fjernes fortøjningerne ikke, vil marinaens personale evt. skære disse fri, da isen kan trække i fortøjningerne og evt. forvolde skade på broerne/pælene. Køge Marina forbeholder sig retten til at kræve erstatning for skader på broer og pæle. 
Husk også at vende skiltet på din bådplads til grøn, når din båd er på land. Og gamle skruer, beslag mv. på pæle/broer, som ej benyttes, skal afmonteres af sikkerhedsmæssige hensyn.

Bådopstillingsrækkerne på sydpladsen har rækkenumre på asfaltvejen. Der er afsat rækker til både, der står på land med eller uden mast. 

Malingrester og andet der kan være brugt i forbindelse med klargøring af båden, skal ligeledes være fjernet, ellers vil det blive gjort af marinaens personale for bådejers regning.


Trailer
Alle trailere skal være forsynet med tydeligt aktuelt bro- og pladsnr. Såfremt de IKKE er forsynet med dette, vil de uden varsel blive fjernet fra marinaen.

Det er ikke muligt at have både en trailer og et bådstativ tilknyttet til én bådplads.

Parkering

I sæsonen for søsætning- og ophaling af både bør man parkere på parkingspladsen bagved Havnekontoret.
Alternativ skal du huske at parkere din bil fornuftigt, da kranen skal kunne komme forbi. Det ville jo være ærgerligt, hvis kranen ikke kunne komme hen til din båd (eller andres både), fordi parkerede biler spærrede for den. Læg altid en seddel med telefonnummer i forruden, når du parkere på bådopstillingspladsen.

Se ophalings video, klik her:https://www.youtube.com/embed/D2fKQfzqjf8


Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Ekstra sommer åbent:  juni, juli og august:
 lørdag + søndag kl. 12:00-13:00
 
 Sommer ekstra telefontid
 lørdag + søndag kl. 8:00-13:00

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89

 Akut telefon: 29 65 12 28 
Benyt kun akuttelefon, hvis det drejer sig om hændelser / akuttilfælde, der ikke kan vente til almindelig åbningstid.

 Send en mail

 marina@koege.dk

 Aktiviteter


OPHALING / SØSÆTNING
Kranen kører hver tirsdag og fredag over året. Der er flere krandage i søsætnings- og ophalings-sæsonen.


HAVNENS DAG

Havnens Dag afholdes 

ikke i 2023