Information


Klargøring af både

Tag hensyn til dine naboer ved klargøring af båden.

Skal båden have 'den store tur' i bunden med afslibning af bundmaling, skal båden og omgivelserne dækkes af, så de omkring stående både og jorden ikke forurenes af slibestøv m.m. Tjek også vindforholdene.
Aftal placering af båden med Havnekontoret.

Husk at du har mulighed for at låne en sliber med støvsuger på havnekontoret. Den er gratis at låne, dog kræver det, at man sætter en ny pose i støvsugeren - denne købes på havnekontoret kr. 125,00 og man køber selv slibeskiver/net til slibningen. Efter brug bortskaffes posen og maskinen aftørres inden aflevering.
Book slibemaskinen med støvsuger på Havnekontoret, tlf. 56 66 16 89.

Tag hensyn til de bådejere, der lakerer deres både, og kør forsigtigt på opstillingspladserne så det ikke støver, og sprøjt ikke med vand.

Oprydning på opstillingspladserne/landpladserne er bådejernes ansvar og bør foretages dagligt ved arbejdets ophør.
Alt affald fra klargøring af båd m.v. placeres i container til restaffald eller afleveres i kemikaliecontainer for spildolie, malingsrester/bøtter m.v. i miljøgården.
OBS! Vær opmærksom med hensyn til sorteringen.

Efter søsætning skal egne stativer, klodser m.v. fjernes senest 1 uge efter og anbringes på stativpladsen. Såfremt dette ikke er gjort, vil dette blive flyttet af marinaens personale for ejerens regning.

Egne stativer skal mærkes med bro- og pladsnr., så det tydeligt og let kan læses af marinaens personale. Er dette ikke blevet mærket tydeligt, vil stativet uden varsel blive fjernet fra marinaens område uden økonomisk ansvar for marinaen.


Åbningstider Havnekontor

 Kontor og telefon
 Mandag-fredag  kl. 8:00 - 12:00
 
 Ekstra sommer åbent:  juni, juli og august:
 lørdag + søndag kl. 12:00-13:00
 
 Sommer ekstra telefontid
 lørdag + søndag kl. 8:00-13:00

 Telefon

 Havnekontor tlf. 56 66 16 89

 Akut telefon: 29 65 12 28 
Benyt kun akuttelefon, hvis det drejer sig om hændelser / akuttilfælde, der ikke kan vente til almindelig åbningstid.

 Send en mail

 marina@koege.dk

Grønne og røde skilte

Send besked til Havnekontoret, når din båd er væk fra sin plads i vandet i en kortere eller længere periode

KLIK HER