Stationær tømningsstation (toilettømmer)

Tømningsstationen står på servicekajen (mellem Bro 1 og Bro 2) og er mærkeret med det internationale symbol.
Både, der ønsker tømning af holding-tank eller spildevandstank, skal benytte denne tømningsstation. Anlægget er selvbetjent og gratis at benytte.
Funktionsbeskrivelse for tømningsstationen hænger på standeren.
OBS! Ryd altid op og gør rent efter dig selv.

Tømningsstationen lukkes over vinteren i samme periode, som vandet på broerne lukkes for vinteren.