Renovering på Køge Marina - forår 2024
Date: 5/2/2024 12:11 PM
Opdatering 7. maj 2024.
Fra i dag den 7. maj er vi klar til at påbegynde renoveringen/genopretningen af promenadedækket.

Vestafjords rammeflåde vil ramme pæle og renovere brodækket på promenadedækket i de næste ca. 14 dage.

Derefter påbegynder de ramning af pæle på bro 9–11-12 samt enkelte pæle ved bro 1 og bro 8. Inden da, vil alle Y-bommene på bro 9 blive forstærket, ved at blive boret ind i selve broen. I denne proces vil alle Y-bommene blive forskudt med ca. 30 cm. hele vejen ind mod land.

Alle bådejere hvis både skal rykkes nogle meter, vil blive direkte kontaktet af marinaens personale i de næste dage.

Vi håber I vil bære over med støjen fra ramningen, så vi igen kan få en sikker havn – der kan modstå stormfloder i fremtiden.

Erhvervshavnen har været så flinke, at lægge landareal til borerør og azobe pæle (hårdt træ), så vi ikke kommer til, at genere klargøringen af jeres master på molehovedet, i samme omfang som tidligere forventet.

Et hjørne af molehovedet vil dog blive brugt til at samle den nye badeflåde, der skal udlægges i havnebadet. Vi håber, at alle opgaverne er løst inden 1. juni.

Vi beklager generne undervejs i projektet og vil opdatere jer løbende.

Med venlig hilsen
havnekontoret. Fra tidligere opslag fra 02.05.2024

Kære Bådejere og gæstebåde på Køge Marina,
Fra mandag den 6 maj 2024 og ca. en måned frem – vil der blive påbegyndt renoveringsarbejder på Køge Marina. Hele promenadedækket skal renoveres, og bliver derfor i perioder helt afspærret.

Samtidig skal der foretages forstærkninger på bro 9 og bro 12, som følge af stormfloderne i oktober og januar.
Der skal rammes mere end 40 nye borerør, som skal forstærke broerne – og samtidig bliver der slået ekstra forankringspæle, som skal holde bro 9 på plads.

Yderligere skal der slås enkelte pæle for enden af bro 1 og for enden af bro 8. Sidst men ikke mindst skal der rammes pæle til en ny flåde ved havnebadet. 

Det kan ikke undgå at blive bøvlet i perioder, hvor den store rammeflåde fra Vestafjord arbejder i marinaen. Specielt på molehovedet, hvor master bliver klargjort og efterfølgende skal på sejlbådene igen.

Der vil komme til at ligge borerør på noget af molehovedet, men ved lidt fælles fleksibilitet vil der også være plads til klargøring og montering af master. Rammefartøjet vil kun ligge ved mastekranen når den skal have pæle ombord. 


Yderligere vil rigtig mange både på bro 9 og 12 skulle flyttes undervejs, da ”den lille træhammer” ved y-bommene skal fjernes, og y-bommene bliver boret ind i flydebroen. Bådene skal ”kun” trækkes til siden imens den enkelte y-bom renoveres. 

Vi beklager de gener det måtte give i den næste måned, men hele projektet har til formål at sikre Køge Marina bedre imod fremtidige stormfloder.

Årsagen til at arbejdet først påbegyndes nu, er at det ikke har været muligt at få et rammefartøj før nu – da vi som bekendt ikke er den eneste havn i landet, som har fået ”bank” i vinterens stormfloder. 

Vi kontakter de enkelte bådejere, når fartøjerne skal flyttes.

Hvis der er behov for yderligere uddybning af ovenstående, så kontakter I bare havnekontoret. 

Med venlig hilsen 
Kenneth Højlund
Havnemester.