Nordstranden med badebro, ledesti og stenrev, fotograf Christian Agerskov, Hededanmark
Stenrev, agtpågivenhed og yderligere info.
Date: 7/4/2024 12:16 PM
Som opfølgning på tidligere opslag om et stenrev der bliver lagt ud og som betyder at vandstanden kan være under 1 meter. Der bør udvises stor agtpågivenhed ved ud- og indsejling i nordlig retning fra Køge Marina.

Køge Bugt Stenrev fået taget et luftfoto af stenrevet ved Køge Marina Strand, så man kan se ledestien af stenene som ligger på lavt vand.
Køge Bugt Stenrev planlægger, at lægge gule bøjer ud med liner som markering, når vejret tillader dette.
Køge Bugt Stenrev kan kontaktes på: info@koegebugtstenrev.dk  

Se evt. mere på Efterretning for søfarende (EFS) 
 - klik her.